Viện Dầu khí Việt Nam được cấp bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế  “Quy trình sản xuất metanol từ hỗn hợp hydro/cacbonic bằng lò phản ứng dạng màng”. Ảnh: T.L
Bằng độc quyền sáng chế “Quy trình sản xuất metanol từ hỗn hợp hydro/cacbonic bằng lò phản ứng dạng màng”. Ảnh: T.L
Bằng độc quyền sáng chế “Quy trình sản xuất metanol từ hỗn hợp hydro/cacbonic bằng lò phản ứng dạng màng”. Ảnh: T.L
Lên top