Vì sao kiểm toán bỏ đề nghị SABECO nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách?

Tỉ phú người Thái đang nắm giữ cổ phần chi phối tại SABECO
Tỉ phú người Thái đang nắm giữ cổ phần chi phối tại SABECO
Tỉ phú người Thái đang nắm giữ cổ phần chi phối tại SABECO
Lên top