Vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí Hàm Rồng – Thái Bình: PV Gas đã chủ động khắc phục sự cố