VEAM lỗ nặng vì "mua đắt, bán rẻ" để công ty con thu lời

Sản phẩm phôi thép của MATEXIM HP. Ảnh: MATEXIM HP
Sản phẩm phôi thép của MATEXIM HP. Ảnh: MATEXIM HP
Sản phẩm phôi thép của MATEXIM HP. Ảnh: MATEXIM HP
Lên top