Về tay tỉ phú Thái, ông lớn ngành bia Sabeco lãi 1.530 tỉ đồng

Sabeco lãi khủng sau khi về tay người Thái.
Sabeco lãi khủng sau khi về tay người Thái.
Sabeco lãi khủng sau khi về tay người Thái.
Lên top