Công ty Điện lực Trà Vinh:

Vệ sinh trạm biến áp điện miễn phí cho khách hàng

Công nhân Điện lực Duyên Hải vệ sinh công nghiệp Tram biến áp điện cho khách hàng. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân Điện lực Duyên Hải vệ sinh công nghiệp Tram biến áp điện cho khách hàng. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân Điện lực Duyên Hải vệ sinh công nghiệp Tram biến áp điện cho khách hàng. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top