Nhiệt điện Đông Triều:

Vận hành tối đa công suất, đảm bảo điện trong cao điểm mùa khô

Lên top