Tổng Công ty Điện lực - TKV:

Vận hành ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện

Các nhà máy của Tổng công ty đều duy trì tương đối tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tăng cao sản lượng điện sản xuất. Nguồn: TKV
Các nhà máy của Tổng công ty đều duy trì tương đối tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tăng cao sản lượng điện sản xuất. Nguồn: TKV
Các nhà máy của Tổng công ty đều duy trì tương đối tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tăng cao sản lượng điện sản xuất. Nguồn: TKV
Lên top