Từ đội trưởng đội thủy lợi đến doanh nhân tiêu biểu thời đại

Doanh nhân Bùi Xuân Cộng trưc tiếp kiểm tra việc sản xuất tại Nhà máy gạch Tuynel.
Doanh nhân Bùi Xuân Cộng trưc tiếp kiểm tra việc sản xuất tại Nhà máy gạch Tuynel.
Doanh nhân Bùi Xuân Cộng trưc tiếp kiểm tra việc sản xuất tại Nhà máy gạch Tuynel.
Lên top