Từ 2016-2021: Kiểm toán nhà nước chuyển 20 vụ sang cơ quan công an

Kiểm toán nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật với Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước. Ảnh: Ethanol Bình Phước.
Kiểm toán nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật với Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước. Ảnh: Ethanol Bình Phước.
Kiểm toán nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật với Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước. Ảnh: Ethanol Bình Phước.
Lên top