T&T Group tiếp tục hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Tập đoàn T&T Group tiếp tục trao tặng tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng. Ảnh: T&T
Tập đoàn T&T Group tiếp tục trao tặng tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng. Ảnh: T&T
Tập đoàn T&T Group tiếp tục trao tặng tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng. Ảnh: T&T
Lên top