Trước vụ cháy thiệt hại 150 tỉ, Công ty Rạng Đông làm ăn ra sao?

Lên top