Trước khi tham gia CPTPP, quả thanh long sang Mỹ phải mất 10 năm

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại hội nghị
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại hội nghị
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại hội nghị
Lên top