Trung tu tổ máy GT22 vượt tiến độ và đảm bảo phòng dịch COVID-19

Hình ảnh trung tu Tuabin GT13E2 PM21. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp
Hình ảnh trung tu Tuabin GT13E2 PM21. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp
Hình ảnh trung tu Tuabin GT13E2 PM21. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp
Lên top