Tri ân khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Nam hướng về miền Trung

Ông Lê Xuân Thái (bên trái), Chủ tịch Công đoàn EVNSPC trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tại một số tỉnh miền Trung. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Ông Lê Xuân Thái (bên trái), Chủ tịch Công đoàn EVNSPC trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tại một số tỉnh miền Trung. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Ông Lê Xuân Thái (bên trái), Chủ tịch Công đoàn EVNSPC trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tại một số tỉnh miền Trung. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top