Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Công ty TNHH Caosu Việt Lào

Đại diện Công ty TNHH Caosu Việt Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh Nam Dương
Đại diện Công ty TNHH Caosu Việt Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh Nam Dương
Đại diện Công ty TNHH Caosu Việt Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh Nam Dương
Lên top