Trao “Mái ấm Khe Tràm” cho người lao động

Lãnh đạo Công ty than Khe Chàm đã tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Khe Chàm" cho gia đình anh Phan Thanh Nghiệp. Ảnh: TKV
Lãnh đạo Công ty than Khe Chàm đã tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Khe Chàm" cho gia đình anh Phan Thanh Nghiệp. Ảnh: TKV
Lãnh đạo Công ty than Khe Chàm đã tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Khe Chàm" cho gia đình anh Phan Thanh Nghiệp. Ảnh: TKV
Lên top