Tổng Kiểm toán Nhà nước: Dừng các cuộc kiểm toán do dịch COVID-19

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top