Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Go-Viet đồng loạt từ chức

Ông Nguyễn Vũ Đức và bà Nguyễn Bảo Linh cùng xuất hiện trong ngày Go-Viet ra mắt tại Hà Nội vào tháng 9.2018.
Ông Nguyễn Vũ Đức và bà Nguyễn Bảo Linh cùng xuất hiện trong ngày Go-Viet ra mắt tại Hà Nội vào tháng 9.2018.
Ông Nguyễn Vũ Đức và bà Nguyễn Bảo Linh cùng xuất hiện trong ngày Go-Viet ra mắt tại Hà Nội vào tháng 9.2018.
Lên top