Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế nộp đơn từ chức

Bà Christine Lagarde nộp đơn từ chức
Bà Christine Lagarde nộp đơn từ chức
Bà Christine Lagarde nộp đơn từ chức

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top