Tồn kho 530.000 tấn, ngành mía đường như trên “chảo lửa”

Đường giả thường không có nhãn mác, hạn sử dụng, ngày sản xuất. Ảnh: VSSA
Đường giả thường không có nhãn mác, hạn sử dụng, ngày sản xuất. Ảnh: VSSA
Đường giả thường không có nhãn mác, hạn sử dụng, ngày sản xuất. Ảnh: VSSA
Lên top