“Tôi mãi là một người thợ yêu cái nghề của mình”

Doanh nhân Nguyễn Văn Trí tự nhận “Tôi mãi là một người thợ yêu cái nghề của mình”. Ảnh: L.T
Doanh nhân Nguyễn Văn Trí tự nhận “Tôi mãi là một người thợ yêu cái nghề của mình”. Ảnh: L.T
Doanh nhân Nguyễn Văn Trí tự nhận “Tôi mãi là một người thợ yêu cái nghề của mình”. Ảnh: L.T
Lên top