Tọa đàm trực tuyến: "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ"

Các khách mời ttham gia buổi tọa đàm "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ". Ảnh: Tô Thế
Các khách mời ttham gia buổi tọa đàm "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ". Ảnh: Tô Thế
Các khách mời ttham gia buổi tọa đàm "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ". Ảnh: Tô Thế
Lên top