Tọa đàm "Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử: Cần bắt đầu từ đâu?"

Các khách mời tham dự tọa đàm "Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử: Cần bắt đầu từ đâu?". Ảnh: Tô Thế
Các khách mời tham dự tọa đàm "Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử: Cần bắt đầu từ đâu?". Ảnh: Tô Thế
Các khách mời tham dự tọa đàm "Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử: Cần bắt đầu từ đâu?". Ảnh: Tô Thế
Lên top