Tiết lộ lương thưởng của "Nữ tướng" vàng bạc Cao Thị Ngọc Dung

Doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
Doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
Doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
Lên top