Tân Hiệp Phát, Ôtô Trường Hải

Tiếp tục là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2018

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận giải thưởng "Thương hiệu Quốc gia"
Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận giải thưởng "Thương hiệu Quốc gia"
Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận giải thưởng "Thương hiệu Quốc gia"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top