Tiềm lực của ông chủ sân golf Long Thành muốn làm casino ở Cam Ranh

Ông Lê Văn Kiểm, chủ sân Golf Long Thành
Ông Lê Văn Kiểm, chủ sân Golf Long Thành
Ông Lê Văn Kiểm, chủ sân Golf Long Thành
Lên top