Thủ tướng sẽ đối thoại với 2.500 doanh nghiệp tư nhân

Họp báo Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: VNExpress
Họp báo Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: VNExpress
Họp báo Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: VNExpress
Lên top