Thiếu tiền, dự án 41 nghìn tỉ có thể "đóng cửa" trong vài tháng tới?

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Phạm Dung
Dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Phạm Dung
Dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Phạm Dung
Lên top