HỘI THẢO “CẦN CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN”:

Thay đổi cách nhìn với nhiệt điện than

Hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công Thương phối hợp thực hiện. Ảnh: PV
Hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công Thương phối hợp thực hiện. Ảnh: PV
Hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công Thương phối hợp thực hiện. Ảnh: PV
Lên top