Than Mạo Khê khen thưởng 117 lao động giỏi trên 1,8 tỉ đồng

Công ty than Mạo Khê khen thưởng cho các tập thể và 117 cá nhân tiêu biểu trên 18 tỉ đồng. Nguồn: TKV
Công ty than Mạo Khê khen thưởng cho các tập thể và 117 cá nhân tiêu biểu trên 18 tỉ đồng. Nguồn: TKV
Công ty than Mạo Khê khen thưởng cho các tập thể và 117 cá nhân tiêu biểu trên 18 tỉ đồng. Nguồn: TKV
Lên top