Tập đoàn Hoành Sơn: Tuyển dụng 2 điều hành viên và 300 lái xe đầu kéo

Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group) tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ảnh: QĐ
Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group) tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ảnh: QĐ
Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoanh Son Group) tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ảnh: QĐ
Lên top