Tập đoàn Bảo Việt tặng học bổng cho sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tập đoàn Bảo Việt tặng học bổng cho sinh viên trường Ðại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền lên tới 5,5 tỉ đồng.
Tập đoàn Bảo Việt tặng học bổng cho sinh viên trường Ðại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền lên tới 5,5 tỉ đồng.
Tập đoàn Bảo Việt tặng học bổng cho sinh viên trường Ðại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền lên tới 5,5 tỉ đồng.
Lên top