Tân Đệ bắt nhịp ngay vào công việc ngày đầu Xuân

Công nhân được kiểm tra thân nhiệt và thường xuyên rửa tay sát khuẩn khi làm việc trong nhà xưởng.
Công nhân được kiểm tra thân nhiệt và thường xuyên rửa tay sát khuẩn khi làm việc trong nhà xưởng.
Công nhân được kiểm tra thân nhiệt và thường xuyên rửa tay sát khuẩn khi làm việc trong nhà xưởng.
Lên top