Tài chính Gang thép Thái Nguyên bê bết khó khăn, nguy cơ nợ quá hạn

Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên. Ảnh: TISCO
Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên. Ảnh: TISCO
Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên. Ảnh: TISCO
Lên top