Điện lực Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh:

Sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Công nhân của Điện lực Cầu Kè sửa chữa điện cho hộ gia đình chính sách. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân của Điện lực Cầu Kè sửa chữa điện cho hộ gia đình chính sách. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân của Điện lực Cầu Kè sửa chữa điện cho hộ gia đình chính sách. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top