Sự cố nước sông Đà: Viwaco nói gì về yêu cầu bồi thường gần nửa tỉ của dân?

Lên top