Siêu thị muốn "giải cứu" nông sản nhưng "lực bất tòng tâm" vì không có hàng

Siêu thị đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng tấn nông sản. Ảnh: KhV
Siêu thị đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng tấn nông sản. Ảnh: KhV
Siêu thị đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng tấn nông sản. Ảnh: KhV
Lên top