Sau ông Nguyễn Bá Dương, thêm lãnh đạo Coteccons người Việt từ chức

Lên top