Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu nhất?

Sau ly hôn, Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu có nhất?. Ảnh: Thành Nguyễn
Sau ly hôn, Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu có nhất?. Ảnh: Thành Nguyễn
Sau ly hôn, Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu có nhất?. Ảnh: Thành Nguyễn
Lên top