Sau khi gỡ hàng khỏi kệ, siêu thị lại cho thu đổi tivi Asanzo toàn hệ thống

Lên top