Sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 13

Công nhân Trạm biến áp 110kV Tà Rụt chằng chống thiết bị trước khi bão số 13 đổ bộ
Công nhân Trạm biến áp 110kV Tà Rụt chằng chống thiết bị trước khi bão số 13 đổ bộ
Công nhân Trạm biến áp 110kV Tà Rụt chằng chống thiết bị trước khi bão số 13 đổ bộ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top