Quỹ Phát triển Tài năng Việt “Bắc tiến” chung tay phòng chống COVID-19

Đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên.
Đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên.
Đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên.
Lên top