PVN lên tiếng về "tiền hoa hồng" ở các hợp đồng dầu khí

Giàn PVDrilling II. Ảnh: PVN
Giàn PVDrilling II. Ảnh: PVN
Giàn PVDrilling II. Ảnh: PVN
Lên top