PVN hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế cả năm 2017

Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành kế hoạch sản lượng xăng dầu các loại trong 11 tháng đầu năm. Ảnh: P.V
Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành kế hoạch sản lượng xăng dầu các loại trong 11 tháng đầu năm. Ảnh: P.V
Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành kế hoạch sản lượng xăng dầu các loại trong 11 tháng đầu năm. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top