Phóng sự ảnh: Thợ điện Thủ đô trong vùng ngập úng

Cứu trợ những gia đình bị ngập nặng.
Cứu trợ những gia đình bị ngập nặng.