Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Nguyễn Đình Thịnh: “An toàn là thứ nhất, sản xuất là thứ hai”

An toàn lao động là ưu tiên số 1 của ngành than. Ảnh: P.V
An toàn lao động là ưu tiên số 1 của ngành than. Ảnh: P.V
An toàn lao động là ưu tiên số 1 của ngành than. Ảnh: P.V
Lên top