Phát triển kinh tế tư nhân không đồng nghĩa "xóa sổ" kinh tế nhà nước

Hiện tại, kinh tế tư nhân chỉ chiếm 40% GDP, kinh tế nhà nước chiếm gần 30%. Ảnh: PV
Hiện tại, kinh tế tư nhân chỉ chiếm 40% GDP, kinh tế nhà nước chiếm gần 30%. Ảnh: PV
Hiện tại, kinh tế tư nhân chỉ chiếm 40% GDP, kinh tế nhà nước chiếm gần 30%. Ảnh: PV
Lên top