Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được chấp thuận thôi chức Tổng giám đốc PVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top