Ông Nguyễn Hải Đức làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam

Lên top